Barcelona Turisme
TikTok Pinterest Youtube Instagram facebook Twitter

Enllaç al web principal de Barcelona Turisme. S’obre finestra nova

Barcelona, per un turisme accessible
Què visitar Transports Serveis d'interès On dormir FAQ Enllaç al vídeo Easy Barcelona per a un turisme accessible. S'obre a una finestra nova

Sou a: Transports / Autobús

Autobús

Bus amb rampa

La flota d'autobusos de Barcelona és una de les més netes d'Europa ja que incorpora vehicles híbrids, elèctrics o de gas natural comprimit. La xarxa d'autobusos és extensa i està formada per línies ràpides que travessen la ciutat en sentit horitzontal i vertical; línies convencionals que connecten barris; busos de barri que cobreixen els trajectes curts dins de cada barri; i línies nocturnes.

Accessibilitat
El 100% dels autobusos de Barcelona són accessibles per a persones amb discapacitat, tant els diürns com els nocturns i també els busos de barri.

Els autobusos són baixos i disposen de rampa d’embarcament i desembarcament i d’espai reservat per a persones amb mobilitat reduïda, usuàries de cadira de rodes o amb cotxets de nadó.

Com al Metro, les màquines validadores de bitllets emeten missatges acústics i visuals per garantir que les persones amb discapacitats visuals o auditives puguin saber si la validació del bitllet ha estat correcta.

La megafonia a marquesines i autobusos s’està implementant progressivament així com la informació visual en pantalles.

Autobús
Barcelona té una flota de transport de més de mil autobusos que cobreixen més de cent línies per a arribar a qualsevol zona de la ciutat i l'àrea metropolitana. Els autobusos són d'un sol pis i estan adaptats per a persones amb mobilitat reduïda. Disposen de rampa d'accés i seients reservats. Així mateix, els vehicles són accessibles a les persones amb discapacitats funcionals: les persones invidents o amb discapacitats visuals disposen d'avisadors de parada visuals i sonors a l'exterior dels vehicles, amb el dispositiu d'infoaccessibilitat per a invidents. A l'interior dels vehicles, situada a la màquina validadora de bitllets, trobaran una senyalització en Braille que permet llegir el número identificador de l'autobús en el que viatgen. També hi ha altres línies d'autobusos metropolitans que connecten Barcelona amb els municipis veïns.

Bitllets: modalitats i preus
L'autobús de Barcelona disposa d'un sistema tarifari integrat, que permet d'accedir a diversos mitjans de transport amb el mateix bitllet durant 1 hora i 15 minuts. Hi ha diferents tipus d'abonaments de transport, vàlids per a la xarxa de transport públic (metro, autobusos, tram i trens de rodalies), com la targeta T-casual, vàlida per a 10 viatges, o els passis de dies (2, 3, 4 i 5 dies).

Bitllet individual: 2,55 €
T-casual: 12,15 €
T-Familiar: 10,70 €
Abonaments per dies: Hola Barcelona

Horaris:
L'horari varia en funció de les línies d'autobús. La majoria comencen a circular entre 5 i 8h i acaben entre 22 i 23h. A les parades d'autobús o pàgina web es pot consultar l'horari de cada línia i la freqüència de pas.

Per més informació de la xarxa d'autobusos de Barcelona:
Tel. 902 075 027 | www.tmb.cat

Dades d'accessibilitat


El 100% dels autobusos de Barcelona són accessibles per a persones amb discapacitat, tant els diürns com els nocturns i també els busos de barri. Els autobusos són baixos i disposen de rampa d’embarcament i desembarcament i d’espai reservat per a persones amb mobilitat reduïda, usuàries de cadira de rodes o amb cotxets de nadó. Com al Metro, les màquines validadores de bitllets emeten missatges acústics i visuals per garantir que les persones amb discapacitats visuals o auditives puguin saber si la validació del bitllet ha estat correcta. La megafonia a marquesines i autobusos s’està implementant progressivament així com la informació visual en pantalles.
Discapacitat visual
Algunes de les marquesines són fàcils de reconèixer mitjançant el bastó o amb els peus ja que tenen una senyalització podotàctil a les voreres que ho permet. D’altra banda, aquesta mateixa senyalització indica la porta per a pujar i és molt útil a les parades de marquesina doble, on cal trobar el lloc concret de parada dels dos autobusos que s’hi poden aturar.

Un gran nombre d'autobusos tenen incorporat el Sistema d'informació a l'usuari (SIU) que avisa per megafonia (i amb un so d’avís previ) de quina és la propera parada. Alhora, aquest sistema de informació permet que una persona cega amb el comandament a distància utilitzat habitualment per als semàfors, pugui activar, des de la marquesina, l'altaveu exterior de l'autobús que anunciarà el numero de línia i direcció així com el temps d’espera.
Gos pigall
Discapacitat auditiva
Les persones sordes o amb pèrdua d’audició poden llegir a les pantalles dels autobusos quina serà la propera parada.
També a algunes marquesines s’estan instal•lant progressivament pantalles informatives amb el temps d'espera real de les diferents línies que passen per la parada.
Llengua de signes
Discapacitat motriu
Tota la flota d'autobusos de Barcelona està adaptada per a persones amb mobilitat reduïda (PMR) amb pis baix, rampa i possibilitat d'inclinació del vehicle, dos espais reservats amb cinturons de seguretat i botoneres a baixa alçada per demanar parada i per sol•licitar la rampa. (Atenció: els passatgers que es desplacen amb scooter no són admesos a bord del bus).

El botó senyalitzat amb un símbol d'una persona en cadira de rodes sobre fons blau alerta al conductor que es necessita la rampa per sortir del vehicle. Un cop polsat, s'il•lumina un cartell on es pot llegir ‘rampa sol•licitada’.

Els autobusos adaptats disposen d'una rampa amb un sistema d'inclinació que es recolza sobre la vorera i emet un so de bips continuat quan s'està movent. Les rampes a vegades poden ser fortes i potser en algun cas cal l’ajut d’alguna persona.

Els anomenats busos de barri, tot i tenir unes dimensions més reduïdes, també estan adaptats.

Data de l'última actualització: 11/09/2019

Torna al llistat d'autobusos
Autobús nocturn
Barcelona disposa d'un servei d'autobusos nocturns anomenat Nit Bus que cobreix gran part de la ciutat i les rodalies.
La majoria de les línies d'autobús nocturns comencen entre les 22.40h i les 23.40h, i acaben entre 5h i les 6h de la matinada.
Per a més informació de la xarxa d'autobusos nocturns de Barcelona, horaris, modalitats i preus de bitllets:
www.ambmobilitat.cat

Els autobusos són d'un sol pis i estan adaptats per a persones amb mobilitat reduïda. Disposen de rampa d'accés i seients reservats. Així mateix, els vehicles són accessibles a les persones amb discapacitats funcionals: les persones invidents o amb discapacitats visuals disposen d'avisadors de parada visuals i sonors a l'exterior dels vehicles, amb el dispositiu d'infoaccessibilitat per a invidents.

Les etiquetes intel.ligents NaviLens disponibles a cada parada, permeten a persones amb discapacitat visual, conèixer el nom, codi de parada, les línies que hi passen, la destinació de cadascuna, el temps previst d’arribada i les possibles alteracions del servei.
Tornar a l'índex de la pàgina

Enllaços d'interès

Mapa del Web   Enllaços d'interès   Agraïments